Forvaltning

Danmark har kommuner, styrelser, regioner, forvaltninger, ministerier og mange andre strukturer, der tilsammen forvalter, håndterer, rådgiver og styrer vores samfund.

Danmark har kommuner, styrelser, regioner, forvaltninger, ministerier og mange andre strukturer, der tilsammen forvalter, håndterer, rådgiver og styrer vores samfund.

En utrolig mængde viden produceres hver dag – og hvis man går efter Rigsrevisionens rapport fra marts 2019, så estimerer de at alene den offentlige data kan give samfundet værdier på over 30 mia om året, hvis de åbnes op og anvendes mere i videndelingens tegn.

Forestil dig så hvad samfundet skaber af værdifuld viden generelt.

Danmark har brug for en åben forvaltning på mange niveauer og på mange plan, og i forhold til videndeling, medborgerskab, demokrati men også i forhold til spørgsmål som samfundsnytte i forvaltningers myndighedsudøvelse, bør det tilstræbes at vi sigter efter informationsfrihed.

For myndigheder generelt vil det derfor være vigtigt at overveje hvor åbne licenser kan styrke vores samfund.

Derfor kan Creative Commons være et robust værktøj til at opnå nogle strukturelle såvel som nogle samfundsmæssige vigtige værdier.