Hvad er Creative Commons?

Creative Commons blev grundlagt i 2001 og er en almennyttig organisation, der tilbyder en række simple værktøjer der giver alle og enhver, hvad enten de er studerende, kunstnere, forskere eller andet, mulighed for – helt eller delvis – at dele sit værk med andre.

Med en Creative Commons licens kan du dele dit værk, og skræddersy din ophavsret efter behov, og derved give brugeren en række friheder i forhold til gældende ophavsret, uden at skulle indgå en individuel aftale.

 

Creative Commons dækker området mellem fuld ophavsret – “all rights reserved” – og public domain, en total fraskrivelse af rettigheder til værket. Vores licenser lader dig beholde retten til dit værk, mens du inviterer brugerne til f.eks. at genbruge eller kopiere værket efter simple spilleregler. Vi kalder det “some rights reserved” – visse rettigheder forbeholdes. Med en cc-licens kan du som ophavsmand eksempelvis forbeholde dig retten til at blive krediteret i forbindelse med brugen af værket. Du kan også forbeholde dig retten til kommerciel udnyttelse af værket.

Valg af licens og vilkår

Du vælger mellem en række vilkår som du sammensætter til en licens:

Navngivelse. Du lader andre kopiere, distribuere, vise og anvende dit værk – og afledte værker baseret på det – men brugeren skal kreditere værket på den måde, du har angivet.

Ikke-Kommerciel. Du lader andre kopiere, distribuere, vise og udøve dit værk – og afledte værker baseret på det – men brugeren må kun bruge værket til ikke-kommercielle formål.

Ingen bearbejdelser. Du lader andre kopiere, distribuere, vise og udøve dit værk, men brugeren må ikke ændre, bearbejde eller bygge videre på det.

Del På Samme Vilkår. Du lader andre ændre, bearbejde eller bygge videre på dette værk, må brugeren kun videresprede det resulterende værk under en identisk licens. Prøv selv at sammensætte en licens.

De seks grundlicenser

Udfra disse vilkår kan de grundlicenser, du ser nedenfor, sammensættes. Listen begynder med den mest imødekommende og slutter med den mest restriktive. Vælg den licens, der bedst udtrykker hvordan du helst ser andre bruger dit værk.

Navngivelse (by)

Denne licens tillader andre at distribuere dit værk og bearbejde, herunder ændre (”remixe”) og tilpasse, selv kommercielt, så længe de krediterer dig for det originale værk. Denne licens er den mindst restriktive af de licenser, der udbydes med hensyn til hvordan andre kan benytte dine værker under Navngivelse
Læs sammendrag| Se Legal Code (den fuldstændige licens)

Del på samme vilkår (ShareAlike) (by-sa)

Denne licens tillader, at andre bearbejder, herunder ændrer og tilpasser, dit værk, herunder også med kommercielt sigte, så længe de krediterer dig og licenserer det nye værk under tilsvarende vilkår. Denne licens sammenlignes ofte med Open Source Software licenser. Ethvert nyt værk, der bygger på dit, bærer samme licens, hvorfor enhver bearbejdelse også vil tillade kommerciel brug.
Læs sammendrag| Se Legal Code (den fuldstændige licens)

Navngivelse – Ingen bearbejdelser (by-nd)

Denne licens tillader spredning af værket til offentligheden, kommerciel såvel som ikke-kommerciel, så længe værket distribueres uændret og i sin helhed med kreditering til dig
Læs sammendrag| Se Legal Code (den fuldstændige licens)

Navngivelse –Ikke-kommerciel (by-nc)

Vælg Navngivelse – Ikke-kommerciel

Denne licens tillader, at andre bearbejder, herunder ændrer og tilpasser, dit værk med et ikke-kommercielt sigte. De nye værker skal kreditere dig og have et ikke-kommercielt sigte, men behøver ikke at blive licenseret under tilsvarende vilkår
Læs sammendrag | Se Legal Code (den fuldstændige licens)

Navngivelse – Ikke-kommerciel – Del på samme vilkår (ShareAlike) (by-nc-sa)

Vælg Navngivelse – Ikke-kommerciel – Del på samme vilkår

Denne licens tillader, at andre bearbejder, herunder ændrer og tilpasser, dit værk med et ikke-kommercielt sigte på betingelse af, at de krediterer dig og licenserer det nye værk på tilsvarende vilkår. Andre kan downloade og sprede dit værk til offentligheden ligesom ved by-nc-nd licensen, men de må også oversætte, ændre og forfatte nye værker baseret på dit værk. Alle nye værker baseret på dit værk skal licenseres under en tilsvarende licens, hvorfor enhver bearbejdelse også vil forblive ikke-kommerciel.
Læs sammendrag| Se Legal Code (den fuldstændige licens)

Navngivelse – Ikke-kommerciel – Ingen Bearbejdede Værker (by-nc-nd)

Vælg Navngivelse – Ikke-kommerciel – Ingen Bearbejdede Værker

Denne licens er den mest restriktive af de seks overordnede licenser. Den tillader alene spredning af værket til offentligheden. Denne licens kaldes også “gratis reklame”-licensen, idet den tillader andre at downloade dine værker og dele dem med andre, så længe de krediterer dig og linker tilbage til dig. De kan dog ikke på nogen måde ændre værkerne eller anvende dem kommercielt
Læs sammendrag| Se Legal Code (den fuldstændige licens)

Din licens udtrykkes på tre forskellige måder:

  1. Commons Deed – er et sammendrag af nøglevilkårene for den valgte licens (den Juridiske Tekst) – kort sagt, hvad andre må og ikke må gøre med dit værk. Se det som en slags brugervenlig formidling af den underliggende Juridiske Tekst. Selve dokumentet har ingen juridisk værdi og dets indhold indgår ikke i selve licensen. Vi kalder det også “menneske-læsbar kode”.
  1. Legal Code / Den Juridiske Tekst er selve licensen; “det der står med småt” – og sørger for at licensen holder i retten. Vi kalder det “advokat-læsbar kode”.
  2. Digital Kode – er en maskin-læsbar gengivelse af licensen der hjælper søgemaskiner og andre programmer til at finde og identicere dit og dets licensvilkår.

Du kan læse meget mere på Creative Commons hovedside, hvor der også findes en række tegneserier og videoer mm. – indtil videre findes disse kun på engelsk. Kontakt os gerne hvis du vil oversætte eller foreslå din egen video.

5 thoughts on “Hvad er Creative Commons?”

Leave a Reply

Your email address will not be published.