KODA-medlemmer kan nu bruge Creative Commons

KODA-medlemmer kan nu kan bruge ikke-kommercielle CC-licenser på deres værker. Det betyder at kunstnere eksempelvis kan lægge musikken ud på nettet til fri afbenyttelse af privatpersoner, mens KODA forvalter den kommercielle brug, og udbetaler royalties til kunstneren:”Skaberende kunstnere kan stole på kollektiv forvaltnings styrke hvad angår den kommercielle brug af deres værker, mens de kan tage den ikke-kommercielle distribution i egne hænder ved hjælp af Creative Commons’ licenser”, siger Paul Keller fra Creative Commons Holland. Her har Buma / Stemra siden 2007 kørt et lignende pilotprojekt, og Danmark er dermed der andet land i verden der åbner for brugen af cc-licenser for medlemmer af et større forvaltningsselskab.

“Denne udvikling understreger to af Creative Commons’ største styrker: den globale tilstedeværelse af lokale afdelinger, og evnen til at brygge bro i ophavsretsdebatten ved hjælp af pragmatiske og frivillige værktøjer” tilføjer Mike Linksvayer, vicedirektør i Creative Commons.

Større fleksibilitet og frihed for kunstnere

KODAs indførelse af Creative Commons er et gennembrud for danske komponister og sangskrivere som ønsker at udforske nye måder at stille deres værker til rådighed på, mens de på samme tid modtager royalties for kommerciel brug gennem KODA.

”Vi har taget dette initiativ, fordi vi i KODA gerne vil øge fleksibiliteten for vores medlemmer, så de kan lade deres musikværker blive brugt i forskellige sammenhænge, hvor der ikke skal betales for det. KODA er en vigtig del af musikkens infrastruktur, og derfor føler vi en forpligtelse til at gøre det muligt for de enkelte kunstnere selv at bestemme, hvad de vil med deres rettigheder. KODA skal være en rummelig organisation, og der skal være plads til at eksperimentere med nye måder at gøre tingene på,” siger Martin Gormsen, vicedirektør i KODA.

“Tidligere var man nødt til at vinke farvel til en afgørende indtægtskilde hvis man ville tillade fans at dele ens musik. Vi er glade for nu at have det bedste fra begge verdener” siger Christian Villum fra pladeselskabet Urlyd, der som de første har tilsluttet sig ordningen.

Fakta om KODAs Creative Commons-ordning

For at kunne bruge ordningen skal KODA-medlemmer underskrive nogle vilkår i forhold til KODA, og i den forbindelse oplyse hvilke værker de ønsker at licensere under Creative Commons-ordningen. Som KODA-medlem kan man derudover kun benytte sig af licenser til ikke-kommerciel brug; og det er derfor ikke alle Creative Commons-licenserne, der kan vælges.

Creative Commons Danmark har formuleret et sæt retningslinjer til afklaring af udtrykket ”ikke-kommerciel”.De vigtigste punkter er:

* Musikbrug er kun ikke-kommerciel, hvis musikken bruges af en privatperson eller visse nonprofit-foreninger/-institutioner.

* Der må ikke modtages pengebeløb eller andre værdier som vederlag for musikken.

* Værket ikke anvendes i forbindelse med reklame, annoncering, sponsorering eller and promovering af tredjemands produkter eller tjenesteydelser.

Du kan finde retningslinierne her, og læse mere om forsøgsordningen på KODAs hjemmeside.

2 thoughts on “KODA-medlemmer kan nu bruge Creative Commons”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *