CC Danmark med i nyt, spændende skandinavisk tiltag: Some Rights Reserved For Nordic Artists

Den svenske forening ‘Föreningen Fri Kultur Och Programvara’ (FFKP – på engelsk refereret til som ‘The Society for Free Culture and Software’), ledet af Jonas Öberg, som også underviser på Göteborg Universitet, har taget initiativ til et nyt projekt, hvor de i samarbejde med de skandinaviske CC-afdelinger, heriblandt den danske, vil arbejde for at udbrede kendskabet til ‘Some rights reserved’-begrebet blandt nordiske kunstnere.

Projektet har fået titlen ‘Some Rights Reserved For Nordic Artists’ og vil således foregå i alle de skandinaviske lande. Formålet er at skabe netværk, og samtidig via et ‘learn the learners’-princip udstyre deltagere med værktøjer til at videregive det indblik i brugen af fleksible licenser, som de vil blive udstyret med. “At få nordiske kunstnere sat i kontakt med hinanden er vores primære opgave,” fortæller Jonas Öberg, og fortsætter: “Vi mener at det er på høje tid at nordiske artister engagerer sig mere med disse begreber og kommer til at nyde godt af de fordele det muliggør. Vi skal have sat gang i disse communities”.

Fra september 2010 til juni 2011 vil Föreningen Fri Kultur Och Programvara sammen med CC afdelingerne samle artister, skribenter, designere og musikere i Norge, Sverige, Danmark, Island og Færøerne i workshops og træningsarrangementer for at skabe opmærksomhed omkring hvordan man anvender ‘Some Rights Reserved’-begrebet i praksis.

Læs den officielle pressemeddelelse samt mere information på FFKP’s hjemmeside og Jonas Öberg’s blog.

Projektet er finansieret af Nordisk Kulturpunkt og Nordisk Kulturfond. FFKP er en non-profit organisation som arbejder for et samfund baseret på fri udveksling af viden, idéer og kultur, og ser fri kultur og software som vigtige hjørnesten for bevarelse af frihed, demokrati og menneskerettigheder. Organisationen arbejder tvær-disciplinært og samler via konferencen FSCONS (Free Society Conference and Nordic Summit) viden fra forskellige grupper. Creative Commons, Free Software Foundation (FSF) og Elektronisk Forpost Norge (EFM) støtter officielt FFKP.

2 thoughts on “CC Danmark med i nyt, spændende skandinavisk tiltag: Some Rights Reserved For Nordic Artists”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *