Sharing is Caring: Særdeles positive fremtidsperspektiver for museumssektoren

Creative Commons Danmark’s ene Public Lead, Martin von Haller Grønbæk, deltog med oplæg i den ambitiøse ‘Sharing Is Caring: Digitized Heritage For All’-konference d. 11. november i København. Her var temaet at diskutere fremtidens kulturarv set fra danske museers vinkel, og han kom derfra med en meget positiv opfattelse af de danske aktører og institutioners syn på deling og fremtiden; nemlig at der generelt var konsensus omkring at fremtidens museer skal være med til at præge og bidrage til samfundet ved i stigende grad at gøre materialer tilgængeligt via åbne licenser.

Martin har skrevet en mere uddybet blog-post med hans tanker om arrangementet, herunder hvordan denne åbne tilgang endvidere vil styrke disse institutioners forretningsmæssige grundlag. Læs hans blog post her.

Leave a Reply

Your email address will not be published.