Gennembrud for brug af CC i musikverdenen: Pilotsamarbejde med SACEM (det franske KODA)

I dag kunne CC’s globale hovedkvarter annoncere en nyhed af de helt store; nemlig at CC er gået i samarbejde med SACEM, det franske indsamlingsfirma som svarer til danske KODA, omkring en 18 måneder testperiode, hvor franske sangskrivere kan få lov til at bruge CC’s tre non-kommercielle licenser til udgivelse af deres musik – præcis som alle danske, svenske og hollandske sangskrivere kan gøre det som følge af samarbejde mellem CC og disse landes respektive indsamlingsfirmaer.

Dette er et meget stort gennembrud på musikområdet for Creative Commons (og for sangskrivere generelt), idet Frankrig er det første såkaldte major territory – altså i musiktermer store land i verden – som anerkender Internettets styrker for musikskabere, og som ønsker at give deres medlemmer friheden til i højere grad selv vælge hvordan de ønsker at udgive deres musik.

Det forventes således at denne nyhed vil være med til at flere indsamlingsfirmaer rundt omkring i verden vil igangsætte lignende tiltag.

Læs hele nyheden på Creative Commons internationale blog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *