Gæsteblog: Statens Museum for Kunst frigiver 159 hovedværker

Creative Commons er et vigtigt redskab for gallerier, biblioteker, arkiver og museer (på engelsk forkortet GLAM) til at formidle og forvalte kultur og kulturarv. Projektforsker Merete Sanderhoff fra Statens Museum for Kunst (SMK) skriver her om hvorfor man har valgt at bruge Creative Commons’ mindst restriktive licens som et redskab til at formidle den del af kulturarven, som SMK forvalter:

Filippino Lippi (ca. 1457-1504), Joakim og Annas gensyn uden for Jerusalems Gyldne Port, 1497.

For nylig bidrog SMK til Google Art Project med 159 hovedværker fra museets samlinger. I dag frigiver vi disse billeder til fri download i høj kvalitet under Creative Commons licensen CC BY. Derudover har vi forsynet ca. 100 videoer, der fortæller om nogle af kunstværkerne, på YouTube under den samme licens. Det gør vi for at give et bud på, hvordan offentlige institutioner kan forvalte kulturarven til det fælles bedste.

SMK undersøger i disse år, hvordan vi kan give fri adgang til vores digitaliserede ressourcer i samklang med, at vi har fri adgang til vores faste samlinger i Sølvgade i København. Som Danmarks nationalgalleri mener vi, at de dele af vores digitaliserede samlinger der er udenfor copyright, tilhører alle. Med dette pilotudvalg på 159 billeder vil vi afprøve hvordan brugerne anvender frit tilgængelige digitale billeder til forskning og undervisning, inspiration og læring, publikationer og produktioner, og i alle mulige nye, kreative sammenhænge som vi ikke kan forudsige.

Museumsdirektør Karsten Ohrt udtaler:

“Som andre museumsinstitutioner har vi for vane at blive betragtet som kulturarvens dørvogtere. Nu slipper vi tøjlerne. Samlingerne på Statens Museum for Kunst er jo ikke alene museets men hele offentlighedens. Og tilgængelighed er en forudsætning for, at museets rige samlinger fortsat vil have relevans for fremtidige brugere. Den frie billeddeling har som målsætning at motivere brugerne til at blive medskabere af viden og kultur og på den måde være en katalysator for brugernes kreativitet. Vi er utrolig spændte på, hvad man kan bruge billedmaterialet til, og vi tror og håber på, at vi også kan lære af brugerne.”

Med CC BY licensen ønsker SMK at sende et tydeligt signal om, at de af vores værker som er udenfor copyright, er en del af den fælles kulturarv og dermed tilhører alle. CC BY indbyder brugerne til at dele og genbruge billederne, også i kommercielle sammenhænge. Det eneste vi beder om er, at brugerne krediterer SMK og dermed giver andre brugere mulighed for at finde tilbage til værkernes hjemsted, hvor de kan opleve originalerne og finde opdateret faglig viden og formidling af dem.

Vi er naturligvis opmærksomme på, at vi dermed sætter en licens på digitale kopier af kunstværker, der befinder sig i Public Domain (dvs. udenfor ophavsret), og at det er til diskussion hvorvidt kulturarvsinstitutioner har juridisk og etisk ret til at gøre det. For eksempel understreger Europeanas Public Domain Charter, at “Digitisation of Public Domain knowledge does not create new rights over it”.

Alligevel har vi valgt i denne første testfase at pålægge billederne en licens, fordi vi overfor brugerne ønsker at understrege vigtigheden af at kreditere kilden korrekt, til gavn for andre brugere. Det er en måde at tage vare på den kulturarv, som SMK har ansvaret for. Vi har dog bevidst valgt den mest liberale licens der findes, før afgivelsen af alle rettigheder til Public Domain

I kølvandet på frigivelsen af de 159 highlights planlægger vi en række tiltag, der inviterer brugerne til at anvende billederne i nye, kreative sammenhænge, og følger op med evaluering af hvilken effekt det har for forskellige brugergrupper at have fri adgang til denne digitale ressource. Hjælper det undervisere og forskere i deres arbejde? Gør det billederne mere synlige og brugbare på nettet, fx i blogs, Wikipedia-artikler, på sociale medier, i YouTube videoer etc.? Inspirerer det til nye overraskende kreative tiltag?

Ole Palnatoke Andersen fra Wikipedia Danmark har skrevet en kommentar, som eksemplificerer den nytteværdi, som vi på SMK håber at vores fælles kulturarv kan bidrage med.

“Når Statens Museum for Kunst frigiver billeder af 159 kunstværker under CC BY, betyder det at vi i Wikipedia (og de andre Wikimedia-projekter) har mulighed for at skrive bedre artikler om både kunstnerne, kunstværkerne og motiverne. Et eksempel: Jan van Goyen malede i 1646 et prospekt af byen Arnhem. Dette billede kan ikke alene illustrere artiklen om van Goyen, men også om Arnhem, 1646, det tonale landskabsmaleri og tulipanomanien – ikke bare på dansk, men på alle de sprog, Wikipedia findes på. Desuden kan billeder og tekst genbruges andre steder og dermed blive til glæde for endnu flere.”

De 159 billeder er tilgængelige på SMKs hjemmeside. De informative videoer er tilgængelige på SMKs YouTube-kanal.

2 thoughts on “Gæsteblog: Statens Museum for Kunst frigiver 159 hovedværker”

  1. Jeg skal sammen med min datter besøg Museumet her på Lørdag.De billeder og clip jeg vil bruge i min lille youtube video er nogle jeg tager selv..Og jeg glæder mig til at sætte den her video sammen, og håber at jeg kan gør det godt.Og jeg vil henvise til Statens Museum for kunst link her i info boxen.
    Vi glæder os til at komme 🙂
    Dorte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *