Sharing Is Caring 2015 sætter fokus på remix-kultur

sharingiscaringRemix-kultur gror og trives overalt i dag – på internettet og sociale medier, i innovation og forretningsudvikling, i skolernes undervisning og i uformelle læringsmiljøer, hvor børn og unge tilegner sig nye kompetencer. Dette sættes der fokus på til Sharing Is Caring 2015 i DR’s Koncerthus.

Remix kulturen er eksploderet i de seneste år, hvor billig og nemt tilgængelig teknologi i samspil med højhastighedsinternet har skabt helt nye muligheder for ikke blot at konsumere digitalt indhold, men også skabe det, ofte med udgangspunkt i kulturen og dermed kulturarven. De digitale borgere, ikke mindst de yngre generationer, har alle muligheder for at bidrage til den verden de selv er en del af, hvilket dog også betyder at eksisterende rettighedsrammer sættes på prøve og ofte kommer til kort. Hvordan griber vi som samfund denne udfordring an?

Vores museer, arkiver og biblioteker kan tilbyde vigtige råstoffer til denne kreative og interaktive læringskultur. Disse institutioner har digitaliserede samlinger af høj kvalitet og troværdighed. Er det muligt at vi kan give disse samlinger fri til aktiv bearbejdning og kreativ genbrug, og kan vi samtidig gribe en unik chance for at vores samlinger kan være til stede og gøre nytte i en helt ny skala, i hænderne på borgerne, herhjemme og globalt? Hvordan kan kulturarvssektoren understøtte og have gavn af den voksende remix kultur, og samtidig holde balancen i forhold til spørgsmål om copyright og intellektuelle rettigheder? Hvad kan kulturarvsinstitutioner som dannelsesinstitutioner i det 21. århundrede – og i større perspektiv: Hvilke nye forretningsmodeller baseret påfri delbarhed ser vi komme til syne i dele- og remixkulturen?

Dette er nogle af de spørgsmål som Sharing Is Caring 2015 sætter under luppen fredag d. 2. oktober 2015 i DR’s Koncerthus i København. Her vil en række danske og internationale oplægsholdere sætte rammen for en dag med workshops, debat og idégenerering, og Creative Commons Danmark er naturligvis på banen som en del af denne diskussion. Både Martin von Haller, Christian Villum og Henrik Chulu deltager, og førstnævnte fungerer endvidere som moderator i en paneldiskussion om brugen af CC licenser på samtidskunst i løbet af formiddagens program.

Sharing Is Caring 2015 arrangeres af Statens Museum for KunstDR/Dansk KulturarvThe Association of Danish Museums og MMEx – Meaning Making Experience.

Se hele programmet her: http://sharecare.nu/seminar/programme/

Leave a Reply

Your email address will not be published.