Creative Commons miniseminar om filminstruktørers mulighed for at dele værker ved hjælp af åbne licenser

Martin von Haller, partner i Bird & Bird Advokatpartnerselskab og medstifter af den danske gren af Picture1Creative Commons, holdt den 10. marts 2016 et miniseminar i Admiral Gjeddes Gaards lokaler i det indre København. Seminaret omhandlede filmdirektørers muligheder for at benytte åbne licenser, såsom CC, til at dele deres værker. Omdrejningspunktet for seminaret var de juridiske og forretningsmæssige udfordringer ved en CC-deling. Udover Martin von Haller som oplægsholder deltog også den svenske instruktør Martin Klose, der står bag dokumentarfilmen om stifterne af The Pirate Bay, en film ved navn TPBAFK – The Pirate Bay Away From Keyboard. Herudover var journalist og direktør Henri Moltke, der bl.a. står bag dokumentarfilmen Good Copy Bad Copy, med på en Skype-forbindelse fra USA.

En åben licens-tankegang er for langt hovedparten af filmværker blevet brugt på dokumentarfilm. Det er også tilfældet for de to ovennævnte film. Seminaret sigtede mod at adressere muligheden for, at spillefilm bliver delt på en mere tilgængelig og åben måde ved hjælp af CC-licenser.

Efter alle tre oplægsholdere havde færdiggjort deres præsentationer, debatterede deltagerne samt oplægsholderne mulighederne for at bruge CC som platform for mere åben deling af spillefilm. Det blev bl.a. fremhævet, at de mange rettigheder involveret i spillefilm, herunder særligt ophavsret og økonomiske rettigheder i form af investeringer gør deling af disse værker baseret på åbne licenser vanskeligere. Samtidig blev det dog også understreget, at CC har en langt større berøringsflade på internettet, og qua det vil kunne nå ud til et langt større antal seere end ved brug af de traditionelle sendeflader.

Der blev orienteret om, at det er muligt at embedde CC-værker, således at der ved en simpel google-søgning kan findes frem til et givent værk, og fleksibiliteten af en CC-licens i modsætning til en ren open source-licens blev rost, da CC giver rettighedshaveren flere værktøjer for, hvordan han vil begrænse en licensret, bl.a. i form af ikke-kommerciel brug af værket eller ved ingen bearbejdelse. Hertil blev også bemærket, at en fusion mellem CC og traditionel deling af filmen kan være en smart måde at inddrage open source i en filmproduktion, hvis der ikke er opbakning til fuld deling af hele værket. Ved en sådan fusion vil udgivelsen af selve filmen være underlagt traditionel tankegang, hvorimod offentliggørelse af f.eks. teasers, trailers og soundtrack til filmen kan deles ved en CC-licens. I så fald optimeres udbyttet af præfilm initiativer, idet åben licens-deling, som nævnt oven for, potentielt når ud til langt flere interesserede seere.

Henrik Moltke påpegede i sit oplæg, at deling af en hel spillefilm ved CC kan have den betydning, at større streamingtjenester såsom Netflix samt tv-kanaler kan miste interessen i at erhverve rettighederne til filmen, hvis den ligger offentligt tilgængeligt på eksempelvis kanaler som YouTube i forvejen. Det vil dog til dels kunne modsvares af, at rettighedshaver sørger for ikke at dele værket i for høj opløsning. En for lav opløsning vil nemlig kunne besværliggøre en visning af filmen i tv.

Samlet set var der tale om en frugtbar diskussion, der belyste aspekterne af deling ved CC-licenser. Der blev argumenteret for og imod brugen af CC og open source i spillefilmsverdenen. Et aspekt er dog sikkert og det er, at det vanskeliggør delingen via CC, at der er tale om store komplekser af rettigheder, hvor der dermed også er mange rettighedshaveres munde at mætte.

 

One thought on “Creative Commons miniseminar om filminstruktørers mulighed for at dele værker ved hjælp af åbne licenser”

Leave a Reply

Your email address will not be published.