CC-licenser bliver strategisk værktøj hos Dansk Design Center

Dansk Design Center, den delvist offentligt finanserede organisation til fremme af brugen af design i det danske erhvervsliv, er seneste store danske aktør, som introducerer brugen af Creative Commons-licenser som nyt strategisk værktøj i deres daglige arbejde.

Men hvor flere andre danske aktører primært bruger CC-licenserne på udvalgte værker, tager man helt anderledes fat i Dansk Design Center: Her vil alle organisationens producerede materialer fremover udgives under den mest åbne licens, CC BY, og dermed være til fri anvendelse og videre bearbejdning til ethvert formål. Dermed opfordrer de alle til at remixe, sample, videreudvikle og sprede den viden, de skaber.

“Som offentlig organisation er det en selvfølge, at alt hvad vi laver bør være frit tilgængeligt for alle, der ønsker at følge vores arbejde og anvende den viden, de indsigter og de resultater, vi producerer. Denne transparens har til formål at skabe så meget værdi for pengene som muligt i de økosystemer og netværk, vi bevæger os i. Vi kalder det “Open by Default” – at vi som organisation altid vil være så åben, nysgerrig og lærende som muligt,” udtaler organisationens direktør, Christian Bason.

I pressemeddelelsen uddyber han endvidere:

“Deling af viden er nøglen til øget velstand i dagens informationsdrevne samfund – ikke kun i Danmark, men også internationalt. Værdi skabes i stigende grad på tværs af sektorer, brancher og ikke mindst landegrænser, og ved at lære af hinanden accelererer vi innovationen og står på hinandens skuldre. Begreber som samskabelse, co-creation og remixing er blevet store vækstmotorer, og det ønsker vi at tilskynde og dermed sikre, at viden om dansk design når ud til så mange som muligt.”

Organisationens nysgerrighed overfor potentialerne i åbenhed og deling begrænser sig dog ikke til udelukkende til brugen af CC-licenser på producerede materialer. I programmet REMODEL udforsker Dansk Design Center og en række af danske virksomheder eksempelvis nye open source-baserede forretningsmodeller for produktionsvirksomheder, og åbne data er et af omdrejningspunkterne i deres udviklingsarbejde omkring digitalisering og fremtidens byer.

Læs mere om organisationens brug af Creative Commons-licenser i annonceringen “Brug og del: We are now open“.

Leave a Reply

Your email address will not be published.