Høringssvar vedrørende EU-direktivet om ophavsret på det digitale indre marked

final-768x771Sammen med Creative Commons’ hovedorganisation og i samarbejde med Creative Commons afdelingerne i de øvrige EU-lande, har vi i CC Danmark indsendt et høringssvar vedrørende EU Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked. Et direktiv, som i vores øjne af skuffende på flere områder, hvilket man bla. kan læse om i denne blog post fra Creative Commons internationale blog.

I vores svar gør vi opmærksom på, at kommissionens oplæg ikke formår at indfri løftet om en moderne ophavsrettighedslovgivning i Europa. Direktivet skulle have sikret progressive lovmæssige ændringer, som tjener det formål at skabe et samlet digitalt marked i Europa. Det skulle have igangsæt økonomisk aktivitet, fremhævet innovative digitale teknologier og services samt beskyttet forbrugere og adgang til information. Det skulle have udvidet mulighederne for europæiske virksomheder, kulturinstitutioner, undervisere og forskningsmiljøet. Dette er ikke tilfældet i det aktuelle oplæg. Oplægget forsøger istedet at ignorere de teknologiske ændringer som verden i øjeblikket gennemgår, og de realiteter som teknologien har ført med sig, og fremfor at skabe et ensartet, sammenhængende digitalt marked, åbner det op for geo-blocking af indhold og en hæmning af den frie adgang til indhold på tværs af landegrænser. Herudover foreslår kommissionen eksempelvis også at indføre den såkaldte “link tax”, hvor det vil blive pålagt eksempelvis søgemaskiner at betale for at linke til nyhedsindhold. Sidst, men ikke mindst, springer det også os i øjnene at oplægget ignorerer vigtigheden af at beskytte og udvide den digitale europæiske fælled af digitalt indhold.

Kommissionens oplæg tager således ikke højde for det meste af den feedback, der er kommet fra en bred vifte af aktører (heriblandt Creative Commons), der har bedt om en moderne ophavsrettighedslovning, som passer til den digitale tidsalder og marked. Vi håber at gennem de nationale høringer, inklusive den danske, og kommende lovmæssige tiltag i det EU-parlamentet og EU-rådet, at Kommissionens forslag vil blive tilrettet, således at det inkluderer positive ændringer, som understøtter alle relevante parter, herunder indholdsskabere, brugere og offentligheden generelt.

Læs hele vores høringssvar på dansk og den engelske udgave her. Du kan også læse mere om den danske høringsrunde, som løb frem til 4. november.

One thought on “Høringssvar vedrørende EU-direktivet om ophavsret på det digitale indre marked”

Leave a Reply

Your email address will not be published.