Foreninger

Selv om mange foreninger er grundlagt ud fra fælles interesser, er det kun ganske få, der har taget spørgsmål om hvad åbne licenser kan gøre for medlemmer og foreningen i forhold til samarbejde, formidling og videndeling.

Man siger at hvis mere end to mennesker mødes i Danmark, så starter de en forening.

Det kommer sig af at Danmark har et rigt foreningsliv.

Men selv om mange af disse foreninger er grundlagt ud fra fælles interesser, er det kun ganske få, der har taget spørgsmål om hvad åbne licenser kan gøre for medlemmer og foreningen i forhold til samarbejde, formidling og videndeling.

Til de forhold vil det være oplagt at kende Creative Commons for at kunne se hvilke værktøjer, man rent faktisk har til rådighed, hvis man fx gerne vil have foreningens budskab til at blomstre.

Med Creative Commons licenser kan foreningen kontrollere hvordan man kommunikerer, hvordan man sikrer værdi til sine medlemmer men også mere vidtgående muligheder, som fx hvordan foreningens viden kan blive til værdi for samfundet og i sidste ende hvordan foreningen kan hjælpe andre til at hjælpe sig selv.

Om

Dette er et af seks områder beskrevet på Creative Commons Danmarks hjemmeside.

Du kan læse om Folkeoplysning, Foreninger, Erhvervsliv, Forvaltning, Uddannelse og Kultur.

Beskrivelsen er tænkt som inspiration til at du skal kunne overveje hvor Creative Commons vil kunne være nyttig at kende og anvende. Har du kommentarer eller spørgsmål til dette, er du velkommen til at kontakte os.