Uddannelse

Vi har alle brug for viden for at blive kloge. Vi har brug for at bruge hinanden og vores fælles viden for at blive klogere.

Vi har alle brug for viden for at blive kloge. Vi har brug for at bruge hinanden og vores fælles viden for at blive klogere.

Der er sådan set ikke så meget at diskutere, når det handler om behovet for viden og samarbejde, når det handler om at tage en uddannelse, skulle undervise eller være elev eller studerende.

Vi har brug for adgang til viden.

Vores erkendelse, tilegnelse og forståelse udtrykkes igennem vores bearbejdning af viden. Så når viden er gjort frit tilgængelig ved hjælp af fx en Creative Commons licens, har vi også mulighederne for at bearbejde viden og gøre det til genstand for en læringsproces og et udtryk vi kan kommunikere ud fra.

Det er nemt at forstå hvorfor viden er vigtig for læring.

Det er nemt at forstå hvorfor viden derfor bør være tilgængelig – både til at kigge på – men også til at røre ved.

Creative Commons er i forhold til uddannelse et værktøj, der sørger for at vi kan bruge viden i den form og på de måder, som vores læring foretrækker.

Copyright, giver ikke den frihed, og derfor skal vi passe på med at sætte nogle forhindringer op for vores læring.

Sådan kan det siges. Det kan sikkert også siges på mange andre måder – men ud fra den vinkel vil Creative Commons Danmark altid forsøge at sætte fokus på at vi med åbne licenser og videndeling sikrer de rette rammer for vores uddannelser i Danmark – af børn såvel som af voksne.

Om

Dette er et af seks områder beskrevet på Creative Commons Danmarks hjemmeside.

Du kan læse om Folkeoplysning, Foreninger, Erhvervsliv, Forvaltning, Uddannelse og Kultur.

Beskrivelsen er tænkt som inspiration til at du skal kunne overveje hvor Creative Commons vil kunne være nyttig at kende og anvende. Har du kommentarer eller spørgsmål til dette, er du velkommen til at kontakte os.